TenkoFX ECN Gravity

+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  somutmerah's Avatar
  somutmerah is offline Hyper Active Member
  is Big Gun
   
  I am:
  Awesome
   
  somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute somutmerah has a reputation beyond repute
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  N9
  Age
  35
  Posts
  2,000
  Points
  611.90
  Thanks
  12
  Thanked 53 Times in 33 Posts
  Credits

  $ 1
  Rep Power
  9149

  ~hukum menyentuh wanita~

  Hukum Menyentuh Perempuan
  Posted on Monday, July 30 @ 18:27:06 MYT by SongkokPutih

  Bimillahirrahmanirrahim.
  Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, wabihi nasta'in.

  Muqaddimah: Bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi (bukan mahram; keluarga
  terdekat yang haram dinikahi dan isteri) dengan sengaja adalah satu
  perbuatan yang haram. Demikian juga seorang perempuan menyentuh lelaki
  ajnabi, ini berdasarkan sabda Nabi saw(لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من
  حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )) الطبراني.

  Maksudnya: "Kalau dicucuk dengan jarum dikepala salah seorang dari kamu
  adalah lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal
  baginya". [HR At-Tabarani 20/212, Sahih Al-Jami' No. 4921] Masalah yang akan
  dibincangkan ialah apabila tersentuh perempuan ajnabi secara tidak sengaja
  atau menyentuh isteri sendiri, adakah batal wudhu' atau tidak?

  Terdapat beberapa pandangan para ulama' tentang permasalahan ini. Ibnu
  Al-Munzir menyebut di dalam kitabnya (Al-Ausat) lima pendapat, tetapi yang
  masyhurnya adalah tiga:

  1) Pendapat pertama: Pertemuan/sentuhan diantara kulit lelaki dan perempuan
  yang ajnabi (sah dinikahi) atau isteri akan membatalkan wudhu', sama ada
  dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak.

  Tetapi tidak batal jika berlapik walaupun dengan sesuatu yang nipis. Ini
  adalah pandangan Ibnu Masud, Ibnu Umar م . mazhab Syafei, mazhab Az-Zuhri,
  'Ata' bin As-Sa'ib, Al-Auza'ie dan lain-lain . Dalil dan hujah mereka;
  firman Allah:[أو لامستم النساء]

  Maksudnya: "… atau jika kamu menyentuh perempuan". [An-Nisa': 43].Mereka
  berhujah bahawa yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah: "Al-Lams" iaitu
  sentuhan.

  Hakikatnya sentuhan dari segi bahasa ialah menyentuh dengan tangan. Juga
  telah disabitkan bahawa Ibnu Umar menafsirkan ayat ini sedemikian. Kata Ibnu
  Umar:

  Maksudnya: "Kucupan seorang lelaki terhadap isterinya, menyentuhnya dengan
  tangan adalah dikira "mulamasah", oleh itu sesiapa yang mengucup atau
  menyentuh isterinya dengan tangan maka hendaklah dia mengambil wudhu."
  [Riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta'].

  Maka Imam Syafei menyatakan jika sesiapa yang menyentuh dengan tangannya
  perempuan yang sah dinikahinya, maka terbatal wudhu' dengan sebab itu.
  [Al-Umm: 1/63].

  Manakala tentang hadis-hadis yang digunakan oleh pendapat kedua dan ketiga
  (ada di bawah ini), mazhab Syafei menafsirkan samada sentuhan itu berlaku
  dengan berlapik ataupun khusus untuk Rasulullah saw sahaja.

  2) Pendapat kedua: Tidak terbatal wudhu' dengan menyentuh perempuan, sama
  ada dengan syahwat atau tidak. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ali bin
  Abi Talib ra yang menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Al-Lams" itu maksudnya
  bersetubuh atau jimak, bukan sekadar bersentuh seperti pendapat kumpulan
  pertama tadi. Ini juga pendapat yang diriwayatkan daripada Thawus, Al-Hasan,
  'Ata' bin Abi Rabah dan Sufyan Ath-Thauri.

  Mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad juga berpendapat walaupun
  menyentuh dengan syahwat tidak terbatal wudhu', kecuali dengan berjimak.

  Dalilnya:

  1) Ummul Mukminin Aisyah ra. berkata: Maksudnya: "Pada suatu ketika saya
  tidur di hadapan Rasulullah saw yang sedang bersolat dan dua kaki saya di
  arah kiblatnya. Apabila Baginda bersujud (tangannya) mengenai (kaki) saya,
  lalu saya menarik kaki saya, (sedangkan Nabi meneruskan solatnya). Apabila
  Baginda bangun saya pun menghulurkan semula kaki saya. Kata Sayyidatina
  Aishah ra. lagi: "Dan rumah-rumah pada masa itu tidak berlampu". [HR
  Al-Bukhari : 382] .

  2) Begitu juga sebaliknya, jika seorang perempuan menyentuh kulit lelaki,
  tidak batal wudhu'nya, sebagaimana riwayat daripada Aisyah ra. Maksudnya:
  "Pada suatu malam, Rasulullah saw berenggang daripada saya, maka saya pun
  mencari beliau dengan tangan saya, tiba-tiba tangan saya tersentuh dua
  telapak kaki Baginda ketika Baginda sedang sujud". [HR Muslim: 486].

  3) Aisyah ra. juga meriwayatkan: Maksudnya: "Rasulullah saw sedang bersolat
  manakala aku tidur di arah kiblatnya seperti jenazah. Apabila Baginda ingin
  bersolat witir, disentuhnya aku dengan kakinya." [HR Ahmad: 6/260,
  An-Nasa'ei: 166. Sahih.]

  4) Aishah ra. juga meriwayatkan: Maksudnya: "Rasulullah saw mengucup salah
  seorang isteri Baginda, kemudian keluar menunaikan solat, sedangkan Baginda
  tidak pula mengambil wudhu". [H.R Ahmad No. 25766, Abu Daud: 179. Sebahagian
  ulama' (Al-Albani) mengatakan hadis ini sahih, tetapi ramai juga yang
  mengatakan hadis ini dhaif].

  Para ulama' di kala menghuraikan hadis ini mengatakan: "Ini juga merupakan
  satu dalil bahawa menyentuh perempuan itu tidaklah membatalkan wudhu';
  kerana sesungguhnya perbuatan mengucup itu adalah termasuk menyentuh,
  sedangkan Nabi saw tidak pula memperbaharui wudhu'nya sebagai akibat
  perbuatannya itu. Ini adalah fahaman yang dipegang oleh Ibnu Abbas ra..".

  Kekuatan dalil mereka ini adalah kerana pada asasnya bersentuh adalah tidak
  batal wudhu', dan tidak terdapat pula dalil-dalil yang sahih dan jelas bagi
  mereka yang mendakwa terdapat perbezaan di antara sentuhan dengan syahwat
  dan sentuhan tanpa syahwat.

  3) Pendapat ketiga: Bersyarat, iaitu terbatal wudhu' jika menyentuh dengan
  syahwat, tetapi jika tanpa syahwat, tidak akan terbatal wudhu'. Ini adalah
  pendapat mazhab Hanbali, Maliki dan ahli feqah (fuqaha') penduduk
  MadinahPendapat ini juga berdasarkan hadis-hadis Ummul Mukminin Aisyah ra.
  di atas tadi. Nyata bagi mereka setakat menyentuh saja (tanpa syahwat)
  tidaklah membatalkan wudhu'.

  Perkataan "Ghamazni" dan "Massani birijli" itu adalah dimaklumi bahawa
  persentuhan sedemikian adalah tanpa keinginan syahwat. Kerana itulah sumber
  ini digunakan sebagai dalil bahawa menyentuh tanpa syahwat itu tidak
  membatalkan wudhu'. Pengarang kitab "Al-Mughni" (1/256) mengatakan:
  "Sesungguhnya dengan hanya menyentuh semata-mata belumlah menghadaskan
  seseorang, kerana yang menjadikan seseorang itu berhadas ialah dengan
  keluarnya air mazi atau air mani, iaitu apabila berlakunya keinginan
  syahwat".

  Kesimpulan: Perbandingan antara mazhab ini menunjukkan bahawa hanya mazhab
  Syafei sahaja yang agak berat dalam masalah ini, di mana hanya bersentuhan
  sahaja (samada sengaja atau tidak) telah membatalkan wudhu'. Sedangkan
  Imam-imam mazhab lain lebih ringan dan terbuka.

  Mazhab Hanafi berpendapat maksud bersentuh itu dengan bersetubuh. Manakala
  Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal pula mengatakan sentuhan yang
  membatalkan wudhu' ialah yang menimbulkan keinginan syahwat.

  Maka pendapat yang rajih (kuat) ialah pendapat jumhur yang mengatakan tidak
  batal wudhu' dengan sebab menyentuh perempuan sebagaimana yang telah
  ditafsirkan oleh Abdullah Ibnu Abbas ra (Turjuman Al-Quran dan Habrul Ummah)
  dan Ali bin Abi Talib ra yang menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Au
  Laamastum", "Al-Lams" itu maksudnya bersetubuh atau jimak, bukan sekadar
  bersentuh. [Lihat Tafsir Ibnu Kathir].

  Adapun dakwaan bahawa sentuhan di antara Rasulullah saw dan Aisyah adalah
  dengan berlapik atau hanya khusus untuk Rasulullah sahaja, ramai ulama'
  mengatakan bahawa dakwaan tersebut tidak mempunyai dalil yang jelas atau
  bukti yang menunjukkan sentuhan itu adalah berlapik. Kata ulama': "Satu
  hukum yang amat perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasulullah
  saw walaupun secara umum kemudian dinukil oleh jenerasi umat ini…

  Dengan ini diketahui bahawa tidak wajib mengambil wudhu' kerana bersentuh
  dengan perempuan… kerana seseorang itu sentiasa tersentuh isterinya dengan
  syahwat atau tidak, kemudian tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahawa
  Rasulullah saw mengarahkan agar mengambil wudhu' kerananya. Al-Quran pula
  tidak menunjukkan maksud sedemikian, bahkan apa yang dikehendaki dengan
  mulamasah ialah jima'". [At-Tarjih 73-74]Namun bagi mereka yang menyentuh
  dengan syahwat, adalah lebih baik baginya untuk memperbaharui semula
  wudhu'nya, sebagaimana yang disarankan oleh sebahagian ulama'..

  Wallahua'lam.Akhukum:

  Abu Anas Madani.
  Sungai Durian,
  19 Jun 2007.
  *http://www.abuanasmadani.com/ *
  Rujukan:
  1. Al-Majmu', Imam An-Nawawi. 2/26- 38.2. Fiqh At-Toharah, Al-Qardawi,
  179-183.3. Syarh Bulughul Maram, Dr Salman Al-Audah, 2/821-827.4. Taudhih
  Al-Ahkam, Al-Bassam, 1/231-232.5. At-Tarjih fi masail At-Toharah wa
  As-Solah, Dr. Mohd Umar Bazamul.


 2. FXOpen 468x60ms

 3. #2
  astaroth's Avatar
  astaroth is offline Hall of Fame
  This user has no status.
   
  I am:
  ----
   
  astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of astaroth has much to be proud of
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  Hell Sith
  Posts
  1,900
  Points
  650.10
  Thanks
  0
  Thanked 17 Times in 14 Posts
  Credits

  $ 1
  Rep Power
  730
  tersentak hati ku ini
  Metal UnderGround Album Collection
  About Gallery Permission
  Speed You DSL Connection
  Naruto Shippuuden Episode List
  Ehoza Rules

  "I Have Made Candles Of Dead Men's Fat"
  "The Sextons Have Been My Slaves"
  "I Have Bottled Babes Unborn And Dried"
  "Hearts And Livers From Rifled Graves"
  "And My Prentices Now Will Surely Come"
  "And Carve Me Bone From Bone"
  "And I Who Have Rifled The Dead Man's Grave"
  "Shall Never Have Rest In My Own." 4. #3
  kitaro's Avatar
  kitaro is offline Official Photographer


  This user has no status.
   
  I am:
  ----
   
  kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute kitaro has a reputation beyond repute
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Ulu Klang,
  Posts
  2,267
  Points
  1,237.72
  Thanks
  36
  Thanked 147 Times in 75 Posts
  Credits

  $ 1
  Rep Power
  19823
  4) Aishah ra. juga meriwayatkan: Maksudnya: "Rasulullah saw mengucup salah
  seorang isteri Baginda, kemudian keluar menunaikan solat, sedangkan Baginda
  tidak pula mengambil wudhu". [H.R Ahmad No. 25766, Abu Daud: 179. Sebahagian
  ulama' (Al-Albani) mengatakan hadis ini sahih, tetapi ramai juga yang
  mengatakan hadis ini dhaif  hadis ni hadis sahih...ustaz pakar hadis telah menghuraikannya


 5. pamm 468x60-en

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. HUKUM WANITA KE MASJID
  By awah137 in forum Religious Talk / Muslim Section
  Replies: 1
  Last Post: 05-08-2009, 01:59 PM
 2. Hukum Wanita Kerjaya Beserta Keputusan Majlis Fiqh Dunia
  By adriana in forum Religious Talk / Muslim Section
  Replies: 0
  Last Post: 20-06-2009, 09:32 AM
 3. HUKUM MEMBACA AL-QUR’AN BAGI ORANG JUNUB, WANITA HAID DAN NIFAS
  By nazri30 in forum Religious Talk / Muslim Section
  Replies: 0
  Last Post: 29-03-2009, 07:28 PM
 4. PERMASALAHAN HUKUM ANAK YANG TERBUANG (HUKUM LAQIT)
  By headpux in forum Religious Talk / Muslim Section
  Replies: 1
  Last Post: 20-03-2009, 01:23 AM
 5. Doa Imam besar Makkah yang menyentuh hati
  By headpux in forum Religious Talk / Muslim Section
  Replies: 1
  Last Post: 16-03-2009, 01:57 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
Premium Ads
stp 160x600-en

Paid Ads

Moneybookers 180x60

FXOpen 125x125

Ehoza Ads
Ehoza Ads