PDA

View Full Version : ovari harus dijagagoldmine
03-05-2008, 11:46 AM
to women > anda kena jaga ni

muyyaQ
03-05-2008, 06:22 PM
malas tol nak download.. isk3

muyyaQ
03-05-2008, 06:51 PM
GAMBAR-GAMBAR DARI SLIDE<o>:p></o>:p>
TENTANG OVARY<o>:p></o>:p>
Ovary adalah perkakas penting dalam peranakan wanita. Ia mempunyai dua tugas penting;<o>:p></o>:p>
1. Mengeluarkan telor/benih setiap bulan untuk kesuburan wanita.<o>:p></o>:p>
<!---->2.<!--[endif]-->Mengeluarkan hormon hormon ‘estrogen’ dan ‘progesterone’ yang penting untuk sifat sifat kewanitaan, kejelitaan dan kegharaihan seks. <o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<!--><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:221.25pt; height:190.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e001.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpeC.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/1.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/1.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Beginilah ovary sedang <st1>:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">cuba</st1:country-region></st1>:place> mengeluarkan benih.<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:230.25pt;height:190.5pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e002.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpeD.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/2.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/2.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini ovary yang sudah ketandusan benih dan hormon (atretic)<o>:p></o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:239.25pt;height:180.75pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e003.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpeE.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/3.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/3.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini ovary yang bengkak ‘Polycystic ovary’. Haid tidak teratur dan tidak subur.
<o>:p></o>:p>
[I]<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:243pt;height:190.5pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e004.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpeF.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/4.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/4.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini adalah tumbuhan atau ‘Tumour’ pada ovary, tetapi bukan kanser.<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:239.25pt;height:179.25pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e006.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpe11.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/5.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/5.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini tumour jenis kanser.<o>:p></o>:p>
<o>:p></o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:249pt;height:169.5pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e007.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpe12.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/6.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/6.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini ‘tuboovarian abscess’ yang mengandungi nanah.<o>:p></o>:p>
<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:248.25pt;height:197.25pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e009.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/wpe13.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/7.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/7.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Ini ‘Endometriotic Cyst of Ovary. Mengandungi darah kotor saperti coklet.<o>:p></o>:p>
<!--><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;margin-left:36pt;margin-top:17.25pt;width:248.25pt; height:162pt;z-index:1;mso-wrap-distance-left:7.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt; mso-wrap-distance-right:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt' o:allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e010.jpg" o:title="wpe14"/> <w:wrap type="square"/> </v:shape><![endif]--><!----><!--[endif]-->[I]http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/8.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/8.jpg) <o>:p></o>:p>
[I]<o>:p> </o>:p>
[I]<o>:p> </o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<o>:p> </o>:p>
Perut wanita ini besar saperti hamil cukup bulan. Tetapi sabenarnya ia ‘Ovarian Cyst’ yang sangat besar.
<o>:p> </o>:p>
Berbagai penyakit boleh menimpa kilang ovary, kebanyakkan adalah ‘Cyst’ yang biasanya mengandungi air, lendir, darah kotor, lemak. Dalam ‘Dermoid cyst’ diantara kandungan yang aneh ialah rambut, cartilage, gigi dan tulang.<o>:p></o>:p>
<st1>:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Ada</st1:city></st1>:place> ‘cyst’ yang wujud secara sementara sahaja seperti ‘follicular cyst’ yang mengandungi air atau ‘Corpus Luteal Cyst’ yang sering mengiringi peringkat awal kehamilan dan mengandungi darah dan lendir. Cyst tersebut biasanya tidak perlu dibedah dan boleh pecah secara spontan dan cecair diserap oleh badan.<o>:p></o>:p>
Tumbuhan atau ‘Tumour’ pada ovary merangkumi yang ‘benign’ atau bukan kanser dan yang ‘malignant’ iaitu jenis kanser.<o>:p></o>:p>
Tanda tanda.<o>:p></o>:p>
1. Banyak kali ‘cyst’ dan ‘tumour’ pada kilang ovary dijumpai secara kebetulan, ketika wanita berkenaan sedang menjalani pemeriksaan untuk tujuan lain. Tidak ada tanda dirasai.<o>:p></o>:p>
2. Gangguan dalam pusingan haid saperti lambat atau tidak datang pada waktu yang di jangkakan, haid tidak teratur saperti diluar waktu haid atau ia datang sedikit sedikit tetapi berpanjangan.<o>:p></o>:p>
3. Mandul atau kurang subur atau berulang kali gugur.<o>:p></o>:p>
4. Sakit senggugut, sakit waktu persetubuhan atau sakit perut tanpa mengira masa.<o>:p></o>:p>
5. Perut membesar tanpa hamil.<o>:p></o>:p>
6. Putus haid pada umur yang muda (Premature menopause)<o>:p></o>:p>
7. Gangguan kencing atau air besar.<o>:p></o>:p>
8. Dalam kes kanser ovary diperingkat lambat – hilang selera makan, susut berat badan, perut kembung, sakit pinggang dan letih lesu.<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
AWAS JANGAN TUNGGU TANDA. BUAT PEMERIKSAAN PAP SMEAR DAN UJIAN ‘VAGINAL ULTRASOUND’ SETAHUN SEKALI.<o>:p></o>:p>
Vaginal Hysterectomy <o>:p></o>:p>

<o>:p> </o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:255.75pt;height:192pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e011.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/SMpemb9.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/9.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/9.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Prolapse rahim<o>:p></o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:240pt;height:180pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e012.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/SMpemb10.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/10.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/10.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
vaginal hysterectomy <o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:240pt;height:180pt' fillcolor="window"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\mm\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_imag e014.jpg" o:href="http://www.hamidarshat.com/images/SMpemb12.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/11.jpg (http://i296.photobucket.com/albums/mm167/sayasengal/11.jpg)
<!--[endif]--><o>:p></o>:p>
Selepas pembedahan<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>
Bagi wanita menjalani vaginal hysterectomy dan repair, kesan sampingan yang berfaedah ialah saluran faraj menjadi pulih seperti zaman muda dahulu dan ini menimbulkan kepuasan yang lebih baik dalam persetubuhan.<o>:p></o>:p>
<o>:p> </o>:p>