Announcement

Collapse

Coming contests information

Contests information: Thank you all users which took a part. We transferred to winners more than 5000 USD. And it's not all!

Soon, we will launch new contests! All that we can say now, future contests will be only for the most loyal users. So, post comments, attract your friends, write articles and etc.
See more
See less

LÃ*m gì để không bị tung ảnh lên mạng?

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • [RS] LÃ*m gì để không bị tung ảnh lên mạng?

    NÃ*y chú, tá»› thấy mạng lan trÃ*n ảnh có mấy sếp Ä‘i ăn chung, thiên hạ bÃ*n tán lắm chuyện. Thấy mệt tháº*t. Tá»› hỏi chú nÃ*y, theo chú, lÃ*m sao để mấy tấm hình Ä‘i ăn riêng tÆ° không bị phát tán?
    Xem thêm chi tiết trên Tuổi Trẻ Online: http://bit.ly/2qgkoky
Working...
X